покорност

покорност
същ. - покорство, послушание, смирение, смиреност, подчинение, примирителност
същ. - робство, подчиненост
същ. - отстъпване, отстъпчивост

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Монтезума — име на двајца кралеви на Астеците: Монтезума I владеел во 15. век ја обновил кралската престолнина Теноктитлан (денешен Сиудад Мексико) Монтезума II владеел во времето на шпанските освојувања во 1519 година Шпанците го заробиле со измама и го… …   Macedonian dictionary

  • дисциплински — (лат. disciplina) што се однесува на стега, на ред, на покорност …   Macedonian dictionary

  • обедиенција — (лат. obedientia) послушност, покорување, покорност, зависност …   Macedonian dictionary

  • сервилност — (лат. servilis) ропска потчинетост, покорност, понизност, раболепие …   Macedonian dictionary

  • субмисија — (лат. submittere подложи/подлага попушти/попушта) 1. покорност, послушност, преданост, потчинетост, понизност, кроткост 2. прав. јавна понуда, предлог …   Macedonian dictionary

  • субординација — (лат. subordinate) 1. подреденост, потчинетост, зависност 2. потчинување на помлад пред постар послушност на помладиот, покорност …   Macedonian dictionary

  • дисциплина — същ. ред, порядък, послушание, дисциплинираност, покорност същ. доктрина, наука, учение същ. суровост, строгост, солдатщина, военщина …   Български синонимен речник

  • отстъпване — същ. подчинение, покорност, послушание, отстъпчивост, смирение …   Български синонимен речник

  • отстъпчивост — същ. примирителност същ. благосклонност, благоразположение, мекушавост, добрина, снизходителност, снизхождение същ. подчинение, покорност, послушание, отстъпване, смирение същ. услужливост, любезност, вежливост …   Български синонимен речник

  • подчинение — същ. подчиненост, зависимост, йерархия, субординация същ. робство, заробване, поробване същ. послушание, покорство същ. подчиняване същ. покоряване същ. покорност, отстъпване, отстъпчивост, смирение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”